Wednesday, 19 July 2017

DIET Gandhinagar Allumany

તાલીમ ભવન ખાતે અભ્યાસ કરી ગયેલ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના એસોસીએશનની રચના કરવા માટે પ્રત્યેક તાલીમાર્થીને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહે છે. આ ફોર્મ બી.એડ. પેઈજમાં મૂકેલ છે ત્યાંથી ક્લિક કરી એક્સેલમાં તમારી પી.ટી.સી.ની વિગતો તેમજ હાલની વિગતો સત્વરે ભરશો.

No comments:

Post a Comment